Het belang van een efficiënte afvalscheiding in de bouwsector

Voor iedere sector geldt dat het belangrijk is om op een efficiënte manier om te gaan met het scheiden van afval. Dit is in het bijzonder het geval voor de bouwsector, aangezien deze sector een grote hoeveelheid afval produceert. Indien er sprake is van een efficiënte manier van afval scheiden dan kan je hierdoor materiaal opnieuw gebruiken, hetgeen in de bouwsector nog onvoldoende voorkomt. Door afval te scheiden bouw je dus een circulaire economie op, waarin de uitstoot van Co2 zal verminderen. Kies daarom vooral voor een restafvalcontainer, aangezien je hiermee bijdraagt aan een duurzame wereld en tevens kosten bespaard. Het scheiden van afval leidt immers tot minder kosten bij de uiteindelijke verwerking van afval. 

Afvalstromen zuiveren

Voor het zuiveren van afvalstromen is het belangrijk om te kiezen voor een rolcontainer op Bedrijfsafval.nl. Indien gewenst kan je zelfs de keuze maken voor meerdere containers aangezien je hiermee afvalstromen direct kan zuiveren. Met het woord zuiveren wordt bedoeld dat bouwafval direct van de bron wordt gescheiden. Er is dan sprake van een zogenaamde monostroom, één stroom van één afvalsoort. Het is belangrijk dat verschillende afvalstromen niet gemengd door elkaar heen gaan. 

Het bouwen aan een circulaire economie

Het scheiden van afval is onderdeel van een circulaire economie, hetgeen een concreet onderdeel wordt van iedere sector. Een circulaire economie draait om het opnieuw gebruik maken van dezelfde materialen. Door te recyclen zorg je er in eerste instantie voor minder uitstoot van Co2 aangezien er minder materiaal geproduceerd moet worden. Daarnaast zal de verbranding van grondstoffen op een duurzame manier verlopen aangezien niet iedere afvalsoort door dezelfde verbrandingsoven zal gaan. 

Bewustwording over het scheiden van afval

Voor het scheiden van afval geldt dat bewustwording erg belangrijk is, denk hierbij aan het inlichten van collega’s over het scheiden van afval. Indien iedereen gemotiveerd is om een concrete bijdrage te leveren aan het scheiden van afval dan zal het doel waarschijnlijk sneller bereikt worden. Verder wordt door het proces inzichtelijker wat je precies weggooit en of je het weggegooide materiaal niet beter opnieuw kan gebruiken. Ten slotte helpt het creëren van verschillende afvalcategorieën bij bewustwording.

afvalscheiding bouwsector

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *