Huis verzakt/ verzakking huis

Een verzakking van uw huis is vervelend. U merkt bijvoorbeeld dat u scheuren in de muren heeft, dat uw deuren of ramen klemmen en of dat er een hoogteverschil is tussen de stoep en uw woning. Dat zijn allemaal tekenen dat uw huis verzakt.

Het is belangrijk dat u een verzakking van het huis direct aanpakt en niet op zijn beloop laat. Sowieso ondervindt u zelf hinder van de verzakking, maar een verzakt huis tast ook de waarde en de verkoopbaarheid van het huis aan.

Een huis kan door verschillende oorzaken verzakt raken. In Nederland komt verzakking van huizen relatief vee voor. Dit komt doordat in Nederland veel huizen tegen dijken aangebouwd staan, het grondwaterpeil zakt of door bodemdaling. Nederland ligt voor het grootste gedeelte onder de zeespiegel. Zeker in veenrijke gebieden, klinkt de veenbodem in waardoor grote delen van Nederland zakken.

Waardoor verzakt een huis?

Een huis kan door verschillende oorzaken verzakt raken. In Nederland komt verzakking van huizen relatief vee voor. Dit komt doordat in Nederland veel huizen tegen dijken aangebouwd staan, het grondwaterpeil zakt of door bodemdaling. Nederland ligt voor het grootste gedeelte onder de zeespiegel. Zeker in veenrijke gebieden of gebieden met kleigrond, klinkt de bodem in waardoor grote delen van Nederland zakken.

Los van de bodemverzakking in Nederland kan een huis ook verzakken door vochtverlies doordat bijvoorbeeld het grondwater verdampt of doordat grote bomen het vocht uit de grond trekken. Een huis kan ook verzakt raken door bijvoorbeeld verkeer of bouwactiviteiten in de directe omgeving. Als uw huis in een omgeving staat, waar veel gebouwd wordt, kan de grond daardoor sneller verzakken dan wanneer er niet gebouwd wordt.

Heeft u een huis waarvan de woning direct op de bodemlaag is gefundeerd en er geen gebruik is gemaakt van heipalen dan verzakt het huis ook sneller.

Wat doet u als uw huis verzakt?

Als u tekenen van verzakking aan uw huis opmerkt, neemt u contact op met een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in funderingsherstel. Zij doen onderzoek naar de redenen waarom uw huis verzakt en kijken welke duurzame oplossingen mogelijk zijn.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *